Curso : 2003-2004

Economia de la Informació (22329)


Grup : 01 Grup : 51
Antoni Calvó Armengol
Despatx: B3-190
Telefon despatx: 935813068
e-mail:
antoni.calvo@uab.es

Hores Tutories:
Dijous 12:00-13:00

Rosella Nicolini
Despatx: B3-122
Telefon despatx: 935811720
e-mail:
rosella.nicolini@uab.es

Hores Tutories:
Dimarts 17:00-18:00